Bewaren: Vastleggen: Titelbeschrijving:
APA-normen

De American Psychological Association heeft regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuur verwijzingen dienen te worden gemaakt in de tijdschriften die de APA uitgeeft. Veel tijdschriften andere gebieden volgen deze voorschriften. In 2009 is de 6e editie van de Publication Manual of the American Psychological Association verschenen.

Zien hoe dat werkt ?

A. Verwijzingen in de tekst

Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. De APA maakt daarbij gebruik van de auteur-datum(jaar) citaten in de tekst.

Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende:
Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van...

Worden zowel het jaartal als de naam (namen) van de auteur(s) in de tekst vemeld dan is dat voldoende om de referentie in de literatuurlijst terug te vinden.
Bijv: In 1972 heeft Glass 34 onderzoeken vergeleken naar de invloed op .....

Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld:
Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat.....

Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt:
Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten ....
Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont, ...

Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt:
De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al. , bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing.
Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size.
An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972)....

Verwijzingen naar meer dan een bron in de tekst

Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt:
Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that ...

Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald:
Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

Orden de verwijzingen tussen haakjes in de volgorde zoals ze ook in de literatuurlijst voorkomen.

B. De literatuurlijst

De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel of op het einde van het boek. De literatuurlijst is alfabetisch geordend :

De afzonderlijke verwijzingen

Algemeen :

Voorbeelden bij:
(1) Boek met één auteur
Casey, E.S. (1976). Inmaging: a phenemenological study . Bloomington: Indiana U.P.

(2) Boek met twee auteurs
Cade, M., & Coxhead, N. (1979). The awakened mind: biofeedback and the development of higher states of awareness . New York: Delacorte Press.

(3) Boek met drie auteurs
Krech, D., Crutchfield, R.S., & Ballachey, E.L. (1962). Individual in society: a textbook of social psychology . New York: McGraw-Hill.

(4) Eenredacteur , samensteller of voorzitter als redacteur.
Eysneck, H.J. (Ed.). (1963). Experiments with drugs: studies in the relation between personality, learning theory and drug action .Oxford: Pergamon Press.

(5) Twee redacteurs
Money, J., & Musaph, H. (Eds.). (1977). Handbook of sexuology . Amsterdam: Excerpta Medica.

(6) Proefschrift (niet officieel gepubliceerd)
Cairns, R.B. (1965). Infrared spectroscope studies of solid oxygen (Unpublished doctoral dissertation). University of California, California.

(7) Tijdschriftartikel, een auteur
Mears, P. (1974). Structuring communication in a working group. Journal of communication, 24 , 71-79

(8) Tijdschriftartikel, twee auteurs , paginering per nummer
Becker, L.J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37 (2), 1-7.

(9) Tijdschriftartikel, zeven auteurs
Altijd alle auteurs noemen, gescheiden door komma's, de laatste met een ampersand (&).
Meer dan zeven
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57 , 323-335.

(10) Tijdschriftartikel, collectieve auteur
The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team (1977). Failure of syngenetic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 2 , 242-244.

(11) Tijdschriftartikel, ongenoemde auteur
Coffeedrinking and cancer of the pancreas. (1981). British Medical Journal , 283, 628.

(12) Artikel in boek met een of meer redacteuren
Heartley, J., Harker, J.O., & Walsh, D.A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington D.C.: American Psychological Association.

(13) Krantenartikel
Shaffer, R.A. (1977, Aug. 12). Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain: dicoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the messengers work. The Wall Street Journal , pp. 1, 10.

(14) Artikel in een populair weekblad
Roueche, B. (1971, September 4). Annals of medicine: the Santa Claus Culture. The New Yorker , pp. 66-81.

(15) Verwijzing naar ongepubliceerd manuscript , scriptie, werkstuk.
Gottfredor, G.D. (1978). Why don't vocational interests predict job satisfaction better than they do ? (Unpublished manuscript). John Hopkins Univeristy Center for Social Organization of Schools, Baltimore.

(16 )Inmiddels is het ook gebruikelijk om volgens vaste regels te verwijzen naar digitale informatie, informatie op Internet of in elektronisch bestanden (CD-Roms of online. Er wordt overigens zoveel mogelijk aangesloten bij de regels voor gedrukte publicaties. De vindplaatsen worden daarbij extra vermeld.
Zie voor meer informatie: Verwijzen naar en citeren van digitale en andere informatiebronnen ..> 


(Aanvullende)

Bronnen voor maken literatuurverwijzingen volgens APA-normen

Laatste aanpassing: 25 september 2010